Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2014

believek
believek
1358 70fd
Reposted frombeckycue beckycue viawrazliwa wrazliwa
4927 de8f
Reposted fromdeviate deviate viawrazliwa wrazliwa
believek
Wszyscy tęsknimy za kimś, z kim moglibyśmy wspólnie nieść szczególne brzemię bycia żywym.
— Salley Vickers – Twoje drugie ja
Reposted frompuella13 puella13 viawrazliwa wrazliwa
believek
6154 e2f3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawrazliwa wrazliwa
believek
5861 4832
Reposted fromkaiee kaiee viasober sober
believek
3252 b0fe 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
8485 b234
Reposted fromwestwood westwood viawrazliwa wrazliwa
believek
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viawrazliwa wrazliwa
believek
Chciałbyś gdzieś pójść, ale nie wiesz gdzie. Chciałbyś coś powiedzieć, ale nie wiesz co.
Udajesz, że Cię nie ma.
Mówisz, że nie, ale wiadomo, że tak. Nie wiesz, czego chcesz, ale wiesz, czego nie chcesz.
— znasz-to.tumblr.com
4360 3e5b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapheebs pheebs
9842 a6f0
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapheebs pheebs
believek
6344 288d
Reposted from20 20 viapheebs pheebs
believek
Jedną z anielskich cech kobiety jest to, że gdy upada  staje się bezwzględnym demonem.
— kogoś opis na gadu.
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
believek
2095 3875
Reposted fromloverdose loverdose viabeskinny beskinny
believek
2191 5378 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
believek
2216 9e85
Reposted frombeyooonce beyooonce
believek
2235 5367 500
Reposted frombeyooonce beyooonce
believek
believek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl